Balet

Podczas zajęć dzieci poznają zasady i elementy tańca klasycznego. Zdobyte umiejętności pozwalają łączyć poznane elementy w całość, tworząc układy choreograficzne, które z dumą można prezentować rodzinie oraz na pokazach i występach. Ćwiczeniom baletowym towarzyszy różnorodna muzyka, pozwalająca kształtować wrażliwość dzieci, jak również zapoznać z pojęciami muzycznymi. Nie brakuje także ćwiczeń rozciągających, rozwijających koordynację ruchową oraz polepszających orientację przestrzenną.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z klasycznymi formami tańca. Szczególna uwaga skupiona jest na kształtowaniu poczucia estetyki.

Zobacz grafik zajęć