Turniej

Turniej

Zapraszamy na 3-dniowy turniej do Lubonia w czerwcu. Turniej dla roczników 2011 i młodsi.
Oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu.
Więcej informacji: lbalcerek@losir.eu, mgiese@losir.eu lub 664-488-840, 505-204-862

Załączniki