Rusza program Rodzinne BOISKA

Rusza program Rodzinne BOISKA

Szanowni Mieszkańcy,
od 4 listopada 2019 r. rusza program „Rodzinne Boiska”. Program jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń i jest finansowany z budżetu miasta, w całości ze środków pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zajęcia sportowe prowadzone będą wg następującego harmonogramu:
– stadion przy ulicy Rzecznej w Luboniu w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00,
– boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu w każdy czwartek w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 12.00 do 16.00,
– boisko przy placu zabaw ul. Kołłątaja w Luboniu w każdy piątek w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.
Warto dodać, że w tym czasie obiekty nie będą dostępne dla grup zorganizowanych.
Program pilotażowo będzie trwał do końca listopada 2019, a w roku 2020 rozpocznie się 1 kwietnia i zostanie rozszerzony o pozostałe boiska sportowe (przy hali LOSiR oraz „Orlik” przy ulicy Dojazdowej).
Najważniejszym celem programu jest zorganizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, zapobieganie patologiom i zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z boisk sportowych.
Koordynatorem programu jest LOSiR spółka z o.o.
Uczestnicy spotkań (a przypomnijmy że są one otwarte dla wszystkich i bezpłatne) mogą liczyć na gry i zabawy sportowe pod opieką wykwalifikowanej kadry.
Serdecznie zapraszamy do zabawy na „Rodzinnych Boiskach”!

Urząd Miasta Luboń, Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury

30 października 2019