Przegląd Zespołów Rockowych Piec 2018

Przegląd Zespołów Rockowych Piec 2018

Przegląd Zespołów Rockowych Piec 2018 odbędzie się 10.02.2018 r. w hali LOSiR w Luboniu.

Organizatorami wydarzenia są:  Urząd Miasta Luboń, Ośrodek Kultury w Luboniu, oraz LOSIR. Celem konkursu jest promowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, oraz wymiana pomysłów i doświadczeń wśród młodych muzyków.

Termin imprezy:
Przegląd odbędzie się 10.02.2018 r. o godz. 12.00 w LOSiR przy ul. Hugona Kołłątaja 2.
od godz. 12.00 do 15.00 – próby i warsztaty z Grzegorzem Kupczykiem z zespołu CETI
od godz. 15.00 do 18.30 – przesłuchania konkursowe
godz. 19.00 – koncert gwiazdy  – zespół CETI.

Warunki uczestnictwa:
konkurs przebiega w jednym etapie i przeprowadzony będzie w formie koncertu z udziałem publiczności,
zgłoszenia udziału w przeglądzie  należy nadsyłać drogą mailową na konkurs.piec@wp.pl  do dn. 20.01.2018 r.
–     karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku
–    odbędą się eliminacje wstępne do przeglądu, ostateczna lista uczestników zostanie opublikowana dnia
22.01.2018 r. na stronie https://www.facebook.com/piec2018/  oraz na stronie http://www.oklubon.pl/

Wszyscy uczestnicy zgłaszają się w dniu przeglądu tj. 10.02. 2018 r. o  godz.11.30-11.45. w hali LOSiR w Luboniu.

Każdy z uczestników proszony jest o przygotowanie 20 minutowego występu (czas sceniczny dla każdego zespołu to 30 min., obejmuje przygotowanie do występu), na przeglądzie uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów, repertuar musi zawierać przynajmniej jeden utwór autorski. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustala jury powołane przez organizatora, decyzje jury są ostateczne.

Nagrody
Nagrodą główną jest nagroda rzeczowa oraz puchar. Przewidziane są również inne nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.
Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Załączniki