Otwarcie Stadionu Miejskiego

Otwarcie Stadionu Miejskiego

Z UWAGI NA WARUNKI POGODOWE OTWARCIE PRZENIESIONE ZOSTAŁO NA 11 WRZEŚNIA

 

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną obejmowała:
– renowację nawierzchni trawistej na boisku piłkarskim i wyposażenie boiska w nowe bramki,
– budowę bieżni,
– budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą,
– przygotowanie nawierzchni dla skoczni do skoku wzwyż,
– budowę trybun na 316 miejsc wraz z nową nawierzchnią z kostki brukowej,
– odwodnienie liniowe terenu,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę instalacji elektrycznej.
Zakupiono też sprzęt lekkoatletyczny – m.in. bloki startowe, walec do osuszania bieżni, płotki treningowe, wózki, skrzynki, poprzeczki do skoku wzwyż, materace, sprzęt pomiarowy i sędziowski, oraz stojaki na roweru.
Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej oraz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego