Obiekty sportowe LOSIR od 10.10.2020

Obiekty sportowe LOSIR od 10.10.2020

Od soboty 10 października na terenie całej Polski w związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzona zostaje tzw „żółta strefa”.

W związku z tym prosimy o przestrzeganie obowiązujących w tej strefie zasad bezpieczeństwa.

Na meczach i rozgrywkach sportowych może być zajętych maksymalnie 25% miejsc na trybunach, znajdujący się na obiektach kibice muszą posiadać maseczki oraz należy zachować bezpieczną odległość – 1,5 metra.

Prosimy o przestrzeganie tych zasad i podporządkowanie się poleceniom pracowników LOSIR oraz osób funkcyjnych organizujących mecze i zawody sportowe /upoważnieni przedstawiciele klubów i stowarzyszeń – organizatorów sportowych wydarzeń/.
W przypadku uprawiania sportu i rekreacji ruchowej nie ma obowiązku noszenia maseczki. Zaleca się aktywność sportową skutkującą zwiększeniem odporności.
Bądźmy rozsądni, dbajmy o siebie i innych. Życzymy zdrowia!

09 października 2020