Balon przy ul. Kołłątaja – odpowiedź

Balon przy ul. Kołłątaja – odpowiedź

Szanowna Pani
W związku z pismem, które otrzymaliśmy w dniu 16 grudnia o godzinie 21:23 informujemy:
1/Hala balonowa przed użytkowaniem została podana zabiegom odgrzybiającym i intensywnej wentylacji, mającej na celu ograniczyć maksymalnie wilgotność w jej wnętrzu. Cały czas funkcjonuje naturalna oraz wymuszona wentylacja hali.
2/Określenie „wszechobecny grzyb i pleśń” dotyczy zabrudzeń na powierzchni wewnętrznej hali balonowej jaka powstała w wyniku jego poprzedniego użytkowania na kortach tenisowych. Dziś po raz kolejny dokonaliśmy zabiegów odgrzybiających i oczyszczających wnętrze przy pomocy atestowanych i nie zagrażających zdrowiu środków. Robimy to regularnie, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla użytkowników naszych obiektów.
3/ Z informacji pracownika LOSIR trener LPFA z grupy Pani syna kontynuował trening z udziałem 15 osób i nie odniósł się do stawianych wspomnianemu pracownikowi zarzutów o brak przygotowania obiektu do zajęć.
4/ Informuje także, LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY podpisał z LOSIR Sp. z o.o. stosowną umowę na wynajem hali balonowej i LPFA jest dla nas stroną we wszelkich kwestiach dotyczących obiektów z których korzysta.
5/Rozumiemy obawy o zdrowie dzieci korzystających z hali balonowej, ale nie ma obecnie żadnych merytorycznych przesłanek do stwierdzenia, że na tym obiekcie panują warunki zagrażające zdrowiu użytkowników.
6/Hala balonowa została postawiona jako obiekt tymczasowy i posiada niezbędne przewidziane aktualnie obowiązującym prawem pozwolenia. Być może w najbliższej przyszłości zostaną stworzone regulacje dotyczące warunków i norm jakie powinny na tego typu obiektach obowiązywać. Wówczas na pewno będziemy się do nich w przypadku stawiania hali balonowej w pełni stosować.
7/Drzwi obrotowe są jednocześnie wyjściem awaryjnym i nasz pracownik jest przeszkolony jak je w przypadku zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników otwierać. Dlatego nieprawdą jest, że nie ma awaryjnego sposobu otwierania drzwi, Ustawienie drzwi skorygujemy, ale należy pamiętać, że stanowią one także w tego typu konstrukcjach śluzę zapobiegającą spadkowi ciśnienia w balonie i przy otwieraniu będą zawsze stawiały opór związany z ciśnieniem powietrza wewnątrz balonu.
8/Decyzja o zakupie i postawieniu hal balonowych była konsultowana z wszystkimi korzystającymi z obiektów zarządzanych przez LOSIR i przez nich zaaprobowana. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klubów oraz brakiem z uwagi na ogromne zapotrzebowanie miejsca na Hali przy ulicy Kołłątaja. Poprzedniej zimy właśnie z tego względu wiele grup trenowało na otwartych boiskach, co z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i co nie da się ukryć duże zanieczyszczenie powietrza w okresie jesienno – zimowym stanowiło było zdaniem wielu rodziców poważne zagrożenie zdrowia. Stawiając balonu kierowaliśmy się właśnie tymi uwarunkowaniami. Od wielu lat Luboń rozbudowuje swoja bazę sportowo – rekreacyjną w celu stworzenia jak najlepszych warunków do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej przez wszystkich mieszkańców Miasta. Dlatego mając to na uwadze na bieżąco dbamy i dbać będziemy o stworzenie maksymalnie bezpiecznych warunków dla uprawiających sport na obiektach zarządzanych przez LOSIR Sp. z o.o.
W przypadku jakichkolwiek uwag i kwestii dotyczących użytkowania obiektów zarządzanych przez LOSIR jesteśmy gotowi do merytorycznej i rzeczowej dyskusji.

Michał Kosiński
Prezes Zarządu